Nên hay không nên giữ tiền của chồng?

Có người thì muốn giữ hết tiền của chồng rồi mỗi ngày phát vài trăm ngàn hay vài triệu để chồng chi tiêu. Nhưng cũng có người để chồng giữ hết tiền để chồng tự chi trả mọi thứ. Vậy bạn thuộc tuýp phụ nữ nào?

Xem thêm