Điều chỉnh mới nhất chương trình lớp 10, 11, 12: Học sinh học 8 môn bắt buộc, 4 môn tự chọn

Đời sống 08/08/2022 14:30

Môn học Lịch sử từ môn học lựa chọn được bổ sung vào nhóm môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT nhằm: "Thiết kế môn lịch sử trong chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông bao gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn một cách hợp lý, khoa học, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục truyền thống và phát triển nhân cách cho học sinh".

Chương trình giáo dục phổ thông có các môn học, hoạt động bắt buộc gồm: Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Lịch sử; Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Giáo dục thể chất; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương.

Số môn học lựa chọn được điều chỉnh còn 09 môn và không chia thành các nhóm môn. Học sinh chọn 04 môn học trong 09 môn lựa chọn gồm: Giáo dục kinh tế và pháp luật; Địa lý; Vật lý; Hóa học; Sinh học; Tin học; Công nghệ; Âm nhạc và Mỹ thuật.

Cũng tại Thông tư 13 này, Bộ GD&ĐT đã ban hành chương trình giáo dục môn Lịch sử mới.

Chương trình môn Lịch sử có thời lượng là 52 tiết/năm. Trong đó, các chủ đề, nội dung lựa chọn của môn Lịch sử phải phù hợp với tâm lí lứa tuổi, học sinh. Coi trọng kiến thức Lịch sử dân tộc nhằm nâng cao lòng yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử và văn hoá dân tộc.

Chương trình môn lịch sử bậc THPT bắt buộc đối với tất cả học sinh, có thời lượng là 52 tiết/năm (được điều chỉnh từ thời lượng 70 tiết/năm). Chuyên đề học tập lựa chọn lịch sử gồm 35 tiết/năm (theo thông tư 32/2018).

Điều chỉnh mới nhất chương trình lớp 10, 11, 12: Học sinh học 8 môn bắt buộc, 4 môn tự chọn - Ảnh 1

Đã có chương trình dạy học bắt buộc cho môn Lịch sử ở cấp THPT.

Theo Bộ Giáo dục và đào tạo, việc điều chỉnh theo các nguyên tắc cơ bản sau:

Tuân thủ mục tiêu, quan điểm xây dựng chương trình của chương trình tổng thể và đặc điểm môn học lịch sử.

Không thay đổi cấu trúc chương trình đã ban hành, củng cố kiến thức phổ thông ở giai đoạn giáo dục cơ bản, giúp học sinh hiểu sâu hơn kiến thức cốt lõi qua các chủ đề nhằm phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Bảo đảm dung lượng kiến thức phải phù hợp nhận thức của tất cả các đối tượng học sinh.

Bảo đảm tính cơ bản, hệ thống; đồng thời giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh cấp trung học phổ thông.

Các chủ đề, nội dung lựa chọn phải phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi, học sinh cấp trung học phổ thông.

Coi trọng kiến thức lịch sử dân tộc nhằm nâng cao giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử và văn hóa dân tộc.

Phần lịch sử bắt buộc phải bảo đảm tính khả thi, bảo đảm sự phù hợp, vừa sức đối với tất cả học sinh.

Chú ý đến sự hài hòa, tính logic, sự kết nối giữa nội dung các chủ đề phần lịch sử bắt buộc (cơ bản, cốt lõi) với các chuyên đề theo định hướng nghề nghiệp có tính chuyên sâu.

Với việc điều chỉnh chương trình đảm bảo sử dụng được sách giáo khoa lớp 10 đã biên soạn. Giáo viên đã được tập huấn thực hiện chương trình 70 tiết/năm, nên đủ năng lực để dạy 52 tiết/năm ngay sau khi chương trình này ban hành. Bộ Giáo dục và đào tạo sẽ tiếp tục tập huấn giáo viên cốt cán để triển khai tập huấn đại trà.

Thông tư này hiệu lực từ ngày 03/8/2022.

Thanh niên 18 tuổi nhận "kết đắng" vì giả mạo công an để đe dọa bạn bè

Để đe dọa bạn bè, nam thanh niên 18 tuổi ở Huế đã sử dụng hình đại diện Facebook là cán bộ công an rồi đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật vào nhóm “Bướm đêm TP Huế”.

TIN MỚI NHẤT