Các nhà tâm lý học cho rằng, khi đàn ông hết yêu họ sẽ có những biểu hiện cụ thể để biểu lộ rằng mối quan hệ này đang đi đến hồi kết.

Nếu bạn thấy người đàn ông thường xuyên nói những câu này, rất có thể anh ta đang chán bạn rồi đó. 

1. "Anh không phải giải thích điều gì với em!" 

7 cụm từ đàn ông nói chứng tỏ anh ta không còn yêu bạn thật lòng - Ảnh 1

2. "Đây không phải vấn đề của anh." hoặc "Đó là vấn đề của em!" 

7 cụm từ đàn ông nói chứng tỏ anh ta không còn yêu bạn thật lòng - Ảnh 2

3. "Nếu em không chấp nhận được anh thì hãy tìm người khác tốt hơn đi!" 

7 cụm từ đàn ông nói chứng tỏ anh ta không còn yêu bạn thật lòng - Ảnh 3

4. "Anh không tin em." 

 7 cụm từ đàn ông nói chứng tỏ anh ta không còn yêu bạn thật lòng - Ảnh 4

5. "Cứ làm những gì mà em muốn."

7 cụm từ đàn ông nói chứng tỏ anh ta không còn yêu bạn thật lòng - Ảnh 5

6. "Em toàn nghĩ mọi chuyện quá lên thôi!"

7 cụm từ đàn ông nói chứng tỏ anh ta không còn yêu bạn thật lòng - Ảnh 6

7. "Anh thật sự rất yêu em."

7 cụm từ đàn ông nói chứng tỏ anh ta không còn yêu bạn thật lòng - Ảnh 7

10 điều hoang đường mà chúng ta thường tin tưởng khi quay lại với người yêu cũ

10 điều hoang đường mà chúng ta thường tin tưởng khi quay lại với người yêu cũ

"Gương vỡ lại lành" là điều nhiều người mong muốn. Có những khi việc quay lại với người yêu cũ là đúng đắn. Nhưng phần lớn trường hợp, chúng ta sẽ nhận ra hàn gắn chỉ là niềm tin hoang đường của ta.

Theo Thạch Thảo/Gia Đình Mới