Mẫu nhà đẹp đúng gu kiểu miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh 1

Vạn Đò House” là một mô hình nhà ở truyền thống , nhằm giải quyết vấn đề định cư lâu dài cho ngư dân kết hợp văn hóa truyền thống.

Mẫu nhà đẹp đúng gu kiểu miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh 2

Nhà cho đồng bào Tây nguyên giữ bản sắc văn hóa nhưng được kiên cố hóa.

Mẫu nhà đẹp đúng gu kiểu miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh 3

Nhà bảo quản nông sản và tránh bão lũ.

Mẫu nhà đẹp đúng gu kiểu miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh 4

Nhà cho bà con miền biển.

Mẫu nhà đẹp đúng gu kiểu miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh 5

Nhà có cây dừa và hàng rào lọc mặn cho ngư dân.

Mẫu nhà đẹp đúng gu kiểu miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh 6

Nhà xanh cho vùng ven biển kết hợp sản xuất năng lượng sạch.

Mẫu nhà đẹp đúng gu kiểu miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh 7

Nhà chống nóng, bão lụt và bảo quản nông sản.

Hà Nội thanh tra toàn diện các dự án resort, sinh thái lấp hồ Đồng Mô

Hà Nội thanh tra toàn diện các dự án resort, sinh thái lấp hồ Đồng Mô

UBND TP Hà Nội giao Thanh tra TP thanh tra toàn diện về dự án đầu tư, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đối với các dự án đang triển khai khu vực ven hồ Đồng Mô (thị xã Sơn Tây).

Theo Lâm Vỹ/Tiền phong