Showbiz

Trấn Thành kể lại cuộc trò chuyện kỳ bí của Hariwon và Nam Em và cái kết bất ngờ!