Tóc mượt mà, khoẻ đẹp với những thực phẩm hằng ngày quen thuộc này - Ảnh 1Tóc mượt mà, khoẻ đẹp với những thực phẩm hằng ngày quen thuộc này - Ảnh 2Tóc mượt mà, khoẻ đẹp với những thực phẩm hằng ngày quen thuộc này - Ảnh 3Tóc mượt mà, khoẻ đẹp với những thực phẩm hằng ngày quen thuộc này - Ảnh 4Tóc mượt mà, khoẻ đẹp với những thực phẩm hằng ngày quen thuộc này - Ảnh 5Tóc mượt mà, khoẻ đẹp với những thực phẩm hằng ngày quen thuộc này - Ảnh 6Tóc mượt mà, khoẻ đẹp với những thực phẩm hằng ngày quen thuộc này - Ảnh 7

Cảnh báo: Thuờng xuyên bứt tóc, nhổ lông mi coi chừng là dấu hiệu bệnh tâm thần

Cảnh báo: Thuờng xuyên bứt tóc, nhổ lông mi coi chừng là dấu hiệu bệnh tâm thần

Bệnh Trichotillomania với dấu hiệu là thường xuyên bứt tóc, nhổ lông mi, là một chứng bệnh tâm thần nghiêm trọng xuất hiện ở mọi lứa tuổi và đang được "báo động đỏ" trên toàn thế giới.

Theo Hoàng Anh/Helino