Cẩm nang không thể bỏ qua khi làm mẹ - Ảnh 1Cẩm nang không thể bỏ qua khi làm mẹ - Ảnh 2Cẩm nang không thể bỏ qua khi làm mẹ - Ảnh 3

Cẩm nang không thể bỏ qua khi làm mẹ - Ảnh 4

Cẩm nang không thể bỏ qua khi làm mẹ - Ảnh 5

Cẩm nang không thể bỏ qua khi làm mẹ - Ảnh 6

Cẩm nang không thể bỏ qua khi làm mẹ - Ảnh 7

Cẩm nang không thể bỏ qua khi làm mẹ - Ảnh 8

Cẩm nang không thể bỏ qua khi làm mẹ - Ảnh 9

Cẩm nang không thể bỏ qua khi làm mẹ - Ảnh 10

Cẩm nang không thể bỏ qua khi làm mẹ - Ảnh 11

Cẩm nang không thể bỏ qua khi làm mẹ - Ảnh 12

Cẩm nang không thể bỏ qua khi làm mẹ - Ảnh 13Cẩm nang không thể bỏ qua khi làm mẹ - Ảnh 14

Cẩm nang không thể bỏ qua khi làm mẹ - Ảnh 15

Những hành vi trong thời gian mang thai mẹ bầu cần đặc biệt tránh nếu muốn con sinh ra khỏe mạnh

Những hành vi trong thời gian mang thai mẹ bầu cần đặc biệt tránh nếu muốn con sinh ra khỏe mạnh

Không chỉ ăn uống mà có rất nhiều hành vi khác của mẹ bầu trong thời gian mang thai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của thai nhi. Dưới đây là những việc phụ nữ mang thai nên tuyệt đối tránh nếu muốn con sinh ra khỏe mạnh.

Theo V.P/ Eva/ Khám Phá