Người đàn ông khỏe nhất thế giới

Cõng trên vai cả vài chục người nhưng người đàn ông này vẫn có thể đi lại một cách rất bình thường...
Video 11/28/2015 8:13:13 AM

vanai | Theo GĐVN

Xem thêm