Cuộc chiến có một không hai giữa đàn ông và đàn bà

Không ai chịu nhường ai, không ai chịu kém ai...
Khéo Tay 12/13/2015 10:22:00 AM

vanai | Theo GĐVN

Xem thêm