Showbiz

Doãn Quốc Đam: 'Tôi từng bị cưỡng bức, cảm giác rất kinh khủng'