Hài Hước

Ăn trưa kiểu này, chẳng mấy chốc sẽ đủ tiền sắm ô tô!