‘VUA NÚI RỪNG’ cùng tử chiến với ‘ĐẠI THÁNH’, trận chiến lịch sự làm chấn động cả khu rừng rộng lớn

Cả hai đều cố gắng thể hiện sức mạnh 'làm vua' của mình, mặc dù yếu thế hơn nhưng khỉ đầu chó không hề nhân nhượng trước kẻ thù.
Đời Sống 11:05 01/08/2021

Theo Mây Mây (TH)/Phụ Nữ Sức Khỏe

Xem thêm