Trộn thứ bột này với dầu gội đầu, bạn sẽ thấy bất ngờ ngay sau đó

Khi gội đầu bạn chỉ cần cho 1 ít bột này trộn với dầu gội đầu, lập tức bạn sẽ thấy có sự khác biệt ngay trên tóc mình
Video 10/13/2016 1:56:25 PM

tramanh | Theo Phụ nữ sức khỏe