Thiếu kỹ năng, người giúp việc trở thành mối họa cho nhiều gia đình

Thiếu kỹ năng, khác biệt về tập quán văn hóa và ứng xử là lý do khiến người giúp việc trở thành mối họa đối với nhiều gia đình.
Video 11/26/2017 2:05:00 PM

Theo Vietnamnet