Những màn hô tên 'đã cái nư' tại các đấu trường sắc đẹp, chống chỉ định cho những khán giả yếu tim!

Những người đẹp ngoài dịu dàng còn có khả năng hô tên như "hô mưa gọi gió", không "đã tai" đối với những khán giả yếu tim.
Showbiz 06:00 14/04/2021

Hạ Âu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm