Rảnh rỗi sinh nông nổi sẽ dẫn đến pha tấu hài cực mạnh như thế này đây

Đây là ví dụ điển hình của câu nói "Rảnh rỗi sinh nông nổi".
Hài Hước 2/27/2020 2:19:14 PM

Thanh Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm