Mùa WC, mẹ đừng vừa đưa bố trông bé, vừa để bố ăn dưa, không hậu quả sẽ thế này

Em bé quả thật đã chịu nhiều "ủy khuất" khi chịu hậu quả từ những miếng dưa của bố mà chẳng khóc tí nào.
Hài Hước 7/2/2018 12:35:00 PM

Theo Eva/Khám Phá