Một khi đã đói là hờn cả thế giới nhé

Đói lắm rồi! Phải cho ăn không con hờn cả thế giới. ????
Hài Hước 9/8/2018 2:00:00 PM

Theo Afamily/Trí Thức Trẻ