Hài Hước

Lanh lợi như thế nhưng Trấn Thành cũng phải 'bất lực' trước 3 đàn em này