Gấu đen khổng lồ lẻn vào nhà dân, cả gan tiến đến làm điều này với người đàn ông và cái kết bất ngờ

Sau khi tham quan một vòng hồ bơi, chú gấu khổng lồ đã tiến đến làm điều này với người đàn ông.
Hài Hước 9/30/2020 1:26:00 PM

Quỳnh Dương (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm