Cười sảng khoái với chung kết cuộc thi “tát” thế giới

Đúng là hiếm có cuộc thi nào mà có hình thức dị hợm như cuộc thi "tát" thế giới. Ai tát ai ngất trước thì người ấy là nhà vô địch.
Hài Hước 9/20/2019 3:41:23 PM

Theo Kiến Thức