Rạp cưới bị cuốn phăng ở Bình Thuận, 300 qua khách đang dự tiệc bỏ chạy tán loạn

Cơn gió mạnh cuốn đổ rạp cưới khiến khách mời chạy tán loạn.
Đời Sống 11/27/2018 6:00:00 AM

Theo Helino

Xem thêm