Cô giáo chửi học viên `óc lợn` giảng dạy tiếng Anh `chui` ra sao?

Không giấy phép hoạt động, nằm ở các vị trí khó bị phát hiện, 3 cơ sở dạy tiếng Anh của bà Nguyễn Kim Tuyến đều thuộc diện vi phạm và đã hoạt động chui trong một thời gian dài.
Đời Sống 5/8/2018 2:10:00 PM

Theo VTC News

Xem thêm