Clip ô tô mất lái tông thẳng vào cột cờ, cảnh tượng sau đó không ai dám nhìn lâu

Mất lái sau khi tông trúng xe máy đang đậu bên đường, ô tô húc thẳng vào cột cờ và dừng lại.
Đời Sống 1/26/2021 5:18:22 PM

Khánh Linh(TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm