Cặp chị em từng dính liền bụng giờ đây hạnh phúc vì được tách đôi, có thể bước đi trên 1 chân của mình

Kendra từng nói đùa: "Chuyện tốt nhất khi có 1 chân, đó là chúng tôi chỉ phải sơn móng ở một bàn chân mà thôi".
Đời Sống 5/6/2019 6:00:00 AM

Theo HELINO