Cảm động chú chó Phú Quốc thay chủ tật nguyền xếp hàng nhận gạo

Chú chó thông minh thay chủ xếp hàng nhận gạo khiến những người chứng kiến vô cùng cảm động.
Đời Sống 6/1/2020 10:56:24 AM

Hà Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm