Bị lạc giữa đàn tinh tinh, cứ tưởng rùa con bị nguy hiểm nào ngờ sau đó lại diễn ra cảnh tượng cười không ra nước mắt này

Clip rùa con bị lạc giữa đàn tinh tinh tưởng chừng nguy hiểm đến tính mạng nhưng nào ngờ lại diễn ra cảnh tượng cười không ra nước mắt này.
Đời Sống 9/21/2020 4:59:31 PM

Gia Nhĩ (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm