Bị đàn chó hoang bao vây giành con mồi, báo đốm có hành động bất ngờ

Trước sự tấn công dồn dập của đàn chó hoang vừa đông vừa hung dữ, báo đốm đã phải bỏ của chạy lấy người.
Đời Sống 9/25/2020 8:00:00 AM

Thạch Thảo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm