Nỗi cắn rứt của người mẹ ve chai có con bị xâm hại

Nhiều năm kể từ khi con gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục, người mẹ nói "con mình đến giờ vẫn ám ảnh, chậm lớn, từ một đứa thông minh giờ không nhanh nhẹn nữa...".
Video 3/25/2017 6:52:52 AM

vothiro | Theo VnExpress