Clip: Cố chạy qua lô cốt, người đàn ông có cú ngã nhớ đời

Lô cốt quá lớn, cộng với sự bất cẩn, người đàn phải lãnh cú ngã đau đớn.
Video 4/30/2016 7:36:45 PM

phanvantrai | Theo PhunuNews

Xem thêm