Bay trên mặt nước là ước mơ hoàn toàn có thể thực hiện

Một người đàn ông Canada đã phát minh ra cách để bay trên mặt nước.
Video 3/24/2016 9:48:41 AM

phungthao | Theo PhunuNews

Xem thêm