1 thay đổi lớn về điều kiện hưởng Bảo hiểm Y tế 5 năm liên tục năm 2023

Tin y tế 30/11/2022 09:45

Điều kiện hưởng Bảo hiểm Y tế 5 năm liên tục sẽ thay đổi khi lương cơ sở thay đổi. Từ tháng 7/2023, lương cơ sở tăng lên do đó điều kiện hưởng Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục khác gì năm 2022?

Điều kiện hưởng Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Luật BHYT năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, điều kiện hưởng Bảo hiểm Y tế 5 năm liên tục gồm:

- Đã tham gia BHYT từ đủ 05 năm liên tục.

Thời điểm tham gia đủ 05 năm liên tục được ghi nhận trực tiếp trên thẻ BHYT của người dân. Các lần khám, chữa bệnh kể từ thời điểm đó sẽ được xem xét để tính hưởng Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục.

- Chi phí đồng chi trả của những đợt khám, chữa bệnh đúng tuyến trước đó trong năm đã lớn hơn 06 tháng lương cơ sở.

- Các lần đi khám chữa, bệnh sau đó phải đúng tuyến.

1 thay đổi lớn về điều kiện hưởng Bảo hiểm Y tế 5 năm liên tục năm 2023 - Ảnh 1

1 thay đổi lớn về điều kiện hưởng Bảo hiểm Y tế 5 năm liên tục năm 2023.

Năm 2023, điều kiện hưởng Bảo hiểm Y tế 5 năm liên tục thay đổi như thế nào?

Từ tháng 7/2023, lương cơ sở chính thức được điều chỉnh tăng lên 1,8 triệu/tháng, do đó phần chi phí đồng chi trả của người bệnh cũng sẽ tăng hơn so với trước thời điểm 1/7/2023.

Cụ thể, hiện nay chi phí đồng chi trả của những đợt khám, chữa bệnh đúng tuyến trước đó trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, tương đương với 8,94 triệu đồng (1,49 triệu x 6).

Từ 1/7/2023, chi phí đồng chi trả của người bệnh trong những lần khám, chữa bệnh đúng tuyến trước đó trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, tương đương với 10,8 triệu (1,8 triệu x 6) thì mới được hưởng chế độ BHYT 5 năm liên tục.

Như vậy, từ tháng 7/2023, điều kiện hưởng Bảo hiểm Y tế 5 năm liên tục gồm:

- Đã đủ 5 năm liên tục tham gia BHYT.

- Chi phí đồng chi trả của người bệnh trong những lần khám, chữa bệnh đúng tuyến trước đó trong năm lớn hơn 10,8 triệu đồng.

- Những lần khám, chữa bệnh sau đó phải đúng tuyến.

Bị xuất huyết não vì sốt xuất huyết mà không đi khám: 6 điều cần làm để phòng bệnh sốt xuất huyết

Bị sốt xuất huyết nhưng nhiều bệnh nhân chủ quan không đi thăm khám, dẫn đến bị xuất huyết nội sọ nặng, nguy cơ tử vong cao.

TIN MỚI NHẤT