Chớ có làm điều này vào ngày đèn đỏ nếu không muốn bụng đau hơn

Chớ có làm điều này vào ngày đèn đỏ nếu không muốn bụng đau hơn

Vào các ngày này, cơ thể bạn sẽ có những biến đổi nhất định, là nguyên nhân khiến tâm lí thay đổi và bụng thường xuyên đau quặn. Lúc này, hãy kiên quyết nói "không" với những điều sau.

Theo Chai Dô (Báo Phụ nữ TP. HCM)