Hài Hước

Không thể nhịn được cười, đây chính là thánh sợ tiêm của năm!