Khi thánh FA nhìn cái gì có đôi có cặp cũng 'quạo hết sức'

Thánh FA quyết tâm 'chia loan rẽ thúy' tất cả những thứ có đôi có cặp mà mình thấy.
Hài Hước 2/17/2020 1:59:52 PM

Thanh Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm