Chết mê em bé “vui vẻ” nhất quả đất

Được người thân tiếp chuyện em bé "vui vẻ" nhất quả đất ngay lập tức bắt nhịp và không ngừng cười vô cùng dễ thương.
Hài Hước 9/12/2019 6:00:00 AM

Theo Kiến Thức