Bộ VHTTDL khẳng định xử phạt nghệ sĩ quảng cáo 'thổi phồng' thực phẩm chức năng

Giải trí 05/09/2023 08:57

Đây là nội dung được nêu trong công văn Bộ VHTTDL trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng về kiến nghị có chế tài xử lý với các nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng do nghệ sĩ thực hiện.

Trong công văn trả lời cử tri, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) khẳng định có chế tài xử lý với các nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng sai lệch do nghệ sĩ thực hiện. Theo đó, về kiến nghị có chế tài xử lý với các nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng do nghệ sĩ thực hiện như sau:

- Khi quảng cáo, tham gia thực hiện quảng cáo thực phẩm (trong đó có thực phẩm chức năng), các tổ chức, cá nhân đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo cũng như các hành vi bị cấm trong quảng cáo, phương tiện quảng cáo, tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo...

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về quảng cáo, đặc biệt là đối với các nghệ sĩ tham gia quảng cáo thực phẩm chức năng, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Bộ VHTTDL khẳng định xử phạt nghệ sĩ quảng cáo 'thổi phồng' thực phẩm chức năng - Ảnh 1

Bộ VHTTDL khẳng định, nghệ sĩ quảng cáo thổi phồng thực phẩm chức năng sẽ bị xử phạt

- Tại Luật Quảng cáo hiện hành có khái niệm về: "người chuyển tải sản phẩm quảng cáo", do đó, khi tham gia vào hoạt động quảng cáo, "người chuyển tải sản phẩm quảng cáo" sẽ phải chịu trách nhiệm nếu có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo. Tuy nhiên, để xác định cụ thể trách nhiệm của nghệ sĩ khi tham gia quảng cáo, cần phải căn cứ vào từng trường hợp, mối quan hệ giữa người chuyển tải sản phẩm quảng cáo với người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo (tự thực hiện hoặc được thuê), từ đó áp dụng các chế tài xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Hiện nay, Chính phủ giao Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo. Sau khi tổng kết, lấy ý kiến, Bộ VHTTDL đã đề xuất đưa quy định về "người chuyển tải sản phẩm quảng cáo có tầm ảnh hưởng" (trong đó có nghệ sĩ) vào nội dung dự kiến của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quảng cáo nhằm tạo hành lang pháp lý quản lý chặt chẽ hơn đối với chủ thể này khi tham gia hoạt động quảng cáo, phát huy lợi thế về sức ảnh hưởng tích cực đồng thời và giảm thiểu những tác động tiêu cực đến xã hội.

Về nội dung liên quan đến quản lý thuế: Khi thực hiện quảng cáo, các tổ chức, cá nhân tham gia phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh chất lượng mật ong hoa vải con trai bà Tân Vlog rao bán

Lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường Bắc Giang) xác nhận sẽ xem xét, cử thanh tra xác minh chất lượng của mật ong hoa vải con trai bà Tân Vlog rao bán.

TIN MỚI NHẤT