Nhân viên y tế cùng nhau cáng bệnh nhân đi cấp cứu qua vùng bão lũ

Nhân viên y tế cùng nhau cáng bệnh nhân đi cấp cứu qua vùng bão lũ.
Đời Sống 11/26/2018 2:00:00 PM

Theo Helino

Xem thêm