Người đàn ông đập quả trứng để ăn sáng ai dè phát hiện điều kì diệu bên trong, thử gần hết khay trứng vẫn cho kết quả y chang

Trong lúc chuẩn bị bữa sáng, người đàn ông phát hiện bên tron quả trứng mình định chiên có đến 2 lòng đỏ. Sau đó, người này thử lại những quả trứng khác vẫn cho kết quả y hệt.
Đời Sống 9/28/2020 12:00:00 PM

Thế Huân (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm