Mất lý trí vì quá đói, trăn điên cuồng cắn nuốt chính mình và cái kết bất ngờ

Hành động của con trăn khiến mọi người khó hiểu. Nó tự tấn công chính mình vì quá đói.
Đời Sống 9/30/2020 8:25:00 AM

An An(TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm