Để 3 đồ vật này ở cửa ra vào, bảo sao thần tài không bao giờ xuất hiện

Trong phong thủy, nếu bạn để 3 đồ vật này trước cửa, tiền bạc chẳng đến mà có khi còn mang họa sát thân.
Đời Sống 7/22/2018 5:15:00 AM

Theo Hạ Vũ - Xuân Di/Eva/Khám Phá

Xem thêm