Cà khịa hà mã, cá mập bị 'nghiệp quật' không trượt phát nào

Đang nghỉ ngơi thì cá mập đâm sầm vào nên hà mã nóng mặt.
Đời Sống 9/27/2020 5:43:03 PM

Thanh Hà (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm