Má lúm đồng tiền có ý nghĩa gì? Những 'ẩn số' đằng sau đôi má lúm liệu có phải là điều may mắn về tiền tài?

Theo quan niệm Đông – Tây, má lúm đồng tiền có ý nghĩa gì? Những “ẩn số” đằng sau đôi má lúm liệu có phải là điều may mắn về tiền tài hay không?
Video 9/19/2016 5:04:07 PM

tramanh | Theo PhunuNews

Xem thêm