Video

Chiêm ngưỡng 100 năm lịch sử áo tắm phụ nữ qua nghệ thuật vẽ trên cơ thể