Thanh niên trả giá vì thử khả năng chống nước của điện thoại

Liều lĩnh thử khả năng chống nước của điện thoại, thanh niên phải trả giá đắt.
Hài Hước 12/3/2019 6:00:00 AM

Thanh Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Nguồn: https://phunusuckhoe.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-nien-tra-gia-vi-thu-kha-nang-chong-nuoc-cua-dien-thoai-345499.html