Tài tình chú vượn nhặt củi, nhóm lửa nấu cơm, nếm đồ ăn chẳng khác gì con người

Chú vượn thông minh này có tên là Kanzi. Sau khi ăn xong, chú vượn này còn có ý thức đổ nước lên trên đám củi để dập tắt ngọn lửa, đề phòng cháy rừng.
Đời Sống 9/18/2020 3:26:38 PM

Hà Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm