Phát hiện trong hốc cây có quả trứng đỏ kỳ lạ, cứ tưởng là trứng chim nào ngờ đập ra mới thấy rõ hình dạng của con vật nằm ở bên trong

Thanh niên phát hiện trong hốc cây có quả trứng đỏ kỳ lạ, cứ tưởng là trứng chim nào ngờ đập ra mới thấy rõ hình dáng của con vật nằm ở bên trong khiến ai cũng khóc thét.
Đời Sống 9/14/2020 10:41:19 AM

Gia Nhĩ (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm