Phát hiện cái lỗ khả nghi trên bãi cỏ, người đàn ông thả rắn xuống thì bất ngờ cá lũ lượt phóng lên bắt mỏi tay không hết

Người đàn ông này đã thả rắn xuống lỗ để bắt cá và thành quả khiến nhiều người kinh ngạc.
Đời Sống 9/24/2020 9:10:00 AM

Thạch Thảo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm