Mãn nhãn cảnh cá bơi lúc nhúc đầy đường, con nào con nấy 'bự chà bá' bắt mãi không hết

Thanh niên mang tấm lưới và một chiếc xô bắt được cá lúc nhúc cực thích mắt.
Đời Sống 9/29/2020 1:44:03 PM

Thanh Hà (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm