Em bé 'ba chân bốn cẳng' chạy thoát thân vì thiết bị điện tự nhiên bốc cháy

Khi em bé đang chơi dưới sàn nhà thì ổ điện bất ngờ toé lửa và bốc cháy.
Đời Sống 1/21/2020 2:06:44 PM

Thanh Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm